DK Series

ม่านอากาศ (Air Curtain) SJ AERO VENT รุ่น DK Series

ม่านอากาศ (Air Curtain) คือ กำแพงอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอากาศภายในออกสู่ภายนอก เพื่อรักษาอุณหภูมิของภายในไว้ ทำให้ช่วยในการประหยัดพลังงานได้ 70-80% อีกทั้งยังช่วยป้องกันฝุ่น ไอเสีย มลพิษ กลิ่นไม่พึงประสงค์ แมลง สิ่งปนเปื้อนในอากาศต่าง ๆ เข้ามาภายในอีกด้วย จุดที่ใช้ติดตั้งเครื่องส่วนใหญ่จะอยู่เหนือประตูทางเข้า-ออก ตัวเครื่องจะพ่นลมออกมาในแนวดิ่ง เหมาะสำหรับพื่นที่ ที่ไม่สะดวกติดตั้งบานประตูกั้น และในบริเวณที่ต้องเข้าออกบ่อย เพื่อแบ่งแยกสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
Image

คุณสมบัติเกี่ยวกับสินค้า

  1. รักษาความเย็นในอาคารในช่วงฤดูร้อน ป้องกันความร้อนในฤดูร้อนเข้าในอาคาร
  2. รักษาอากาศอบอุ่นในอาคารในช่วงฤดูหนาว ป้องกันความเย็นในฤดูหนาวเข้าในอาคาร
  3. รักษากลิ่นสะอาด ป้องกันแมลง ป้องกันฝุ่น กลิ่น เหม็นรุนแรง และสิ่งที่ปะปนมากับอากาศเข้าในอาคาร
  4. ไม่ต้องใช้ผ้าม่าน สะดวกต่อลูกค้าในการเช้า-ออก ทัศนียภาพดี มีความปลอดภัย